Z ostatniej chwili:

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Od 1 kwietnia 2021 obowiązują nowe, wyższe kwoty. Obecnie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1033 zł brutto. Wcześniej była to kwota 984 zł brutto. Niezależnie od powyższego pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy zadośćuczynienia i odszkodowania na zasadach ogólnych przed sądem. Kwoty zasądzane są znacząco wyższe od tych wypłacanych przez ZUS.