kredyty frankowe – co dalej ?

Sąd Najwyższy miał się zajmować 2 września rozpoznaniem wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Chodzi przede wszystkim o sprawę tzw. kredytów frankowych. Sąd decyzji nie podjął, postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi problematyki powoływania sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej.

W oświadczeniu ósemki sędziów czytamy, że wyrażają oni żal z powodu braku rozstrzygnięcia sprawy. Zdają sobie sprawę z tego, że kwestia jest niezwykle istotna dla kilkuset tysięcy osób. Jednocześnie podkreślają, że zawiła sytuacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce okazała się przeszkodą w wydaniu orzeczenia. Dodają też, że SN stał się przedmiotem sporu – oni sami nie czują się odpowiedzialni za tę sytuację.

Dotychczasowe orzecznictwo jest jednak korzystne dla frankowiczów i za bezzasadne należy uznawać zawieszanie spraw do czasu wydania uchwały przez pełen skład SN. Taka uchwała prawdopodobnie nigdy nie zostanie wydana, zatem należy liczyć na rozsądek i odwieszenie obecnie zawieszonych spraw w II instancji.