Kredyty frankowe – dlaczego unieważnienie ?

Ugody w sprawach frankowych są niekorzystne albowiem tylko sądowe unieważnienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do CHF powoduje zasądzenie nadpłaty poza uzyskany kapitał czyli wszystkich wpłaconych odsetek, prowizji, składek ubezpieczeniowych- a kwoty są niebagatelne i zasądzane wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, które obecnie wynoszą 11,25%