Czy mogę nie spłacać rat kredytu frankowego denominowanego lub indeksowanego do CHF?

Postanowienie o zabezpieczeniu w sprawie frankowej

Kredytobiorca, który spłacił już kwotę kapitału z umowy kredytu frankowego denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego – CHF nie musi już spłacać rat kredytu albowiem w przypadku sądowego unieważnienia umowy kredytu będzie już rozliczony z bankiem. Nadto bank będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nadpłaty czyli całości środków wpłaconych ponad kwotę udzielonego kapitału. Dla poczucia bezpieczeństwa warto też wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa i domagać się wstrzymania obowiązku spłaty rat. Sądy wydają tego typu zabezpieczenia na czas trwania postępowania i bank zobowiązany jest respektować takie postanowienia- bank nie może już domagać się spłaty należnych mu rat, a jeśli nadal domaga się spłaty rat to jest to zachowanie zupełnie bezprawne. Sądy bardzo szybko reagują na wnioski o zabezpieczenie co powoduje, iż kredytobiorca może bez większego stresu oczekiwać na zakończenie sprawy sądowej o unieważnienie kredytu frankowego.