Czy można unieważnić kredyt indeksowany lub denominowany do euro?

Analogicznie jak w przypadku kredytów indeksowanych, denominowanych do CHF można unieważnić kredyt denominowany, indeksowany do Euro. Warunkiem unieważnienia jest zwarcie w umowie klauzul abuzywnych dotyczących przeliczenia kursu Euro do PLN tj. ustalanie kursu uznaniowo przez bank według tabel kursowych banku. Abuzywność takiej klauzuli powoduje nieważność całej umowy albowiem klauzule przeliczeniowe stanowią o głównych świadczeniach stron w umowie.