Cennik

Cennik usług ustalany jest indywidualnie po omówieniu zakresu pomocy prawnej i stopnia skomplikowania sprawy. Dostępne są również modele rozliczeniowe oparte na stawce godzinowej za godzinę wykonywanej pracy względnie opłata ryczałtowa za stałą obsługę prawną. Koszt udzielenia porady prawnej rozpoczyna się od 250 zł brutto. W razie potrzeby rozkładam wynagrodzenie na raty względnie do rozliczenia finalnego dochodzi w zależności od wyniku sprawy po uiszczeniu niewielkiej opłaty ryczałtowej.

Bezpłatnie dokonuję analizy kredytu frankowego pod kątem występowania w nim postanowień niedozwolonych, wskazuję najkorzystniejsze rozwiązania – wnoszę o stwierdzenie nieważności kredytu i występuję o zwrot nadpłaty.