O mnie

Ewa Draga-Buchta od 2003 r. wykonuje zawód adwokata i od tego czasu jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1996r. w ramach programu studenckiego organizowanego przez Catholic University z siedzibą w Waszyngtonie – zaliczyła egzaminy z zakresu handlu międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, transakcji biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2000r. ukończyła kurs ochrony praw człowieka organizowany przez Komitet Informacji Rady Europy i Naczelną Radę Adwokacką oraz kurs doradztwa podatkowego organizowany przez Izbę Skarbową w Katowicach. W 2002 r. pomyślnie zdała egzamin adwokacki i w roku następnym uzyskała wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
W latach 1998-2003r. była członkiem Business and Finance Practice Group w Kancelarii Miller, Canfield, Paddock and Stone, Sp. z o.o. w Katowicach i zajmowała się prawem procesowym oraz materialnym prawem cywilnym, handlowym , pracy i karnym , a także sprawami związanymi z obrotem nieruchomościami, ochroną własności intelektualnej, brała udział w procedurach due diligience, prywatyzacyjnych, a także udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi.
W okresie styczeń-lipiec 2003 była stypendystką British Council i brała udział w programie European Young Lawyers Scheme w Londynie. Uzyskała dyplom College of Law w Londynie z zakresu common law, brytyjskiej procedury cywilnej i prawa gospodarczego. W trakcie pobytu w Londynie miała okazję współpracować z kancelarią prawną Crown Agents Legal obsługującą brytyjski Department for International Development (DFID) oraz zajmującą się koordynacją prawną wydatkowania funduszy rządowych i organizacji międzynarodowych wspierających programy rozwojowe w państwach słabo rozwiniętych. Odbyła też praktykę w Kancelarii Took’s Court Chambers w Londynie prowadzącą sprawy sądowe z zakresu prawa karnego i cywilnego. Od września 2003 prowadzi własną kancelarię prawną w Katowicach. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych, odszkodowawczych, karnych, karno-skarbowych, w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, a także w sprawach kredytów frankowych. Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim, język rosyjski zna w stopniu średniozaawansowanym.