Odszkodowania


Odszkodowania

Kancelaria prawna dochodzi wszelkich odszkodowań (w tym rent i kosztów leczenia) oraz zadośćuczynień z tytułu:
Disease in the office

Z ostatniej chwili:

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Od 1 kwietnia

Kredyty frankowe

Unieważnianie umów, względnie dochodzenie nadpłat w przypadku spłaconego kredytu. Kancelaria prawna prowadzi sprawy dotyczące unieważnienia kredytów frankowych na terenie całego kraju, przy czym większość spraw prowadzona jest w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Konsultacje w sprawie są bezpłatne – wymagane jest jedynie przesłanie umowy kredytowej. Klient może uzyskać pełną informację o sposobie prowadzenia sprawy przez telefon.
clerk counting cash money at bank office

Z ostatniej chwili:

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego III CZP 6/21 z dnia 7 maja 2021 r. mająca moc zasady prawnej i podtrzymująca dotychczasowe orzecznictwo korzystne dla

Prawo gospodarcze

Zajmujemy się obsługą firm oraz przedsiębiorstw z różnych gałęzi gospodarki. Kancelaria prawna Ewa Draga-Buchta z Katowic świadczy usługi w zakresie określania podstaw działalności, przygotowywania opinii czy reprezentacji przed sądami, organami administracji państwowej i w sprawach bankowych. Ponadto, świadczymy bieżącą obsługę prawną oraz doradczą, pomagamy uzyskać odszkodowanie, a także uczestniczymy w procedurach due diligence.

Prawa kontraktów

W przypadku zakupu nieruchomości, wynajmu lokalu czy też podpisywaniu ważnych kontraktów handlowych nieodzowna jest pomoc takiej osoby jak radca prawny czy adwokat. Kancelaria prawna Ewa Draga-Buchta z Katowic zajmuje się przygotowywaniem oraz opiniowaniem umów dla najróżniejszych branż, między innymi energetyki, turystyki, bankowości czy związanych z obrotem nieruchomościami. Ponadto, sporządzamy także regulaminy działalności i dochodzimy odszkodowań.

Prawo cywilne

Proponujemy doradztwo w zakresie prawa cywilnego. Kancelaria prawna Ewa Draga-Buchta zajmuje się sprawami związanymi z odszkodowaniami za poniesione szkody, zawieraniem umów cywilnoprawnych czy też uzyskaniem renty. Przedmiotem naszych zainteresowań jest również dochodzenie odszkodowania z tytułu służebności przesyłu oraz sprawy o podział majątku, dział spadku, zniesienie współwłasności. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami oraz organami administracji państwowej.

Prawo pracy

Spory między pracownikami a pracodawcą często wymagają odpowiedniej mediacji, negocjacji, a czasami kończą się w Sądzie Pracy. Katowicka Kancelaria prawna Ewa Draga-Buchta proponuje pomoc w tego typu konfliktach. Zajmujemy się zarówno doradztwem, jak i reprezentacją klientów, sporządzamy umowy, a także dochodzimy odszkodowań za niezgodne z przepisami zwolnienie lub też nie wywiązanie się z kontraktu.

Prawo karne

Postępowanie sądowe w przypadku spraw karnych bywa szczególnie zawiłe, dlatego też doradztwo, pomoc oraz reprezentacja przez adwokata lub radcę prawnego jest w takich sytuacjach często niezbędna. Katowicka Kancelaria prawna adwokat Ewy Draga-Buchta proponuje pomoc zarówno w czasie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę lub policję, aż po reprezentowanie przed sądami różnych instancji i przygotowywanie odpowiednich pism, a także odwołań od wyroków.
• Usługi naszej kancelarii prawnej obejmują sprawy z różnych dziedzin:
karno-gospodarcze i karno-skarbowe, również dotyczące odpowiedzialności karnej członków zarządu,
• związane z finansami oraz obrotem papierami wartościowymi,
• sprawy karne gospodarcze,
• sprawy ekstradycyjne,
• odszkodowania za internowanie,
• bezzasadne aresztowanie.

Jazda pod wpływem alkoholu

Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Istnieje możliwość warunkowego umorzenia postępowania i skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów do 1 roku. Natomiast po wyroku jest możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów poprzez montaż blokady alkoholowej- w tym celu proponujemy wypełnienie poniższego formularza

Formularz kontaktowy