Oferta

ODSZKODOWANIA

Kancelaria prawna dochodzi wszelkich odszkodowań (w tym rent i kosztów leczenia) oraz zadośćuczynień z tytułu:

• wypadków komunikacyjnych,
• wypadków w pracy,
• błędów lekarskich,
• uszczerbków na ciele związanych np. z zaniedbaniami ze strony zarządców posesji, administratorów dróg i chodników,
• rekompensat pieniężnych związanych z bezprawnie wywłaszczonymi nieruchomościami oraz związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości,
• dochodzi ustanowienia służebności przesyłu, kwestii zwrotu mienia zabużańskiego.

PRAWO RODZINNE

Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego takimi jak m.in. rozwody, sprawy o alimenty i kontakty.

PRAWO CYWILNE

Reprezentuję klientów we wszelkich sprawach o zapłatę, zniesienie współwłasności nieruchomości, podział majątku wspólnego, spadkowymi, o zasiedzenie.

PRAWO KARNE

Pełnię funkcję obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonego w sprawach karnych. Posiadam duże doświadczenie w sprawach karnych gospodarczych, zarzutów dotyczących oszustw, niegospodarności, przekroczenia uprawnień, ekstradycji, spraw karno-skarbowych, spraw obligacji korporacyjnych.

OBSŁUGA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

Prowadzę stałe obsługi prawne działalności gospodarczych.Zajmujemy się obsługą firm oraz przedsiębiorstw z różnych gałęzi gospodarki. Kancelaria Adwokacka Ewa Draga-Buchta z Katowic świadczy usługi w zakresie

określania podstaw działalności, przygotowywania opinii czy reprezentacji przed sądami, organami administracji państwowej i w sprawach bankowych. Ponadto, świadczymy bieżącą obsługę prawną oraz doradczą, pomagamy uzyskać odszkodowanie, a także uczestniczymy w procedurach due diligence.

PRAWO UPADŁOŚCI KONSUMENCKICH

Prowadzona przeze mnie kancelaria prawna zajmuje się szerokim spektrum spraw upadłości konsumenckich.

KREDYTY FRANKOWE i SPRAWY BANKOWE

Prowadzę sprawy sądowe w zakresie pomocy w unieważnieniu umów kredytów frankowych. Bezpłatnie dokonuję analizy postanowień umowy kredytowej, wskazuję możliwe rozwiązania celem zakończenia sporu i uwolnienia się z zadłużenia.

PRAWO PRACY

Spory między pracownikami a pracodawcą często wymagają odpowiedniej mediacji, negocjacji, a czasami kończą się w Sądzie Pracy. Katowicka Kancelaria prawna Ewa Draga-Buchta proponuje pomoc w tego typu konfliktach.

Zajmujemy się zarówno doradztwem, jak i reprezentacją klientów, sporządzamy umowy, a także dochodzimy odszkodowań za niezgodne z przepisami zwolnienie lub też niewywiązanie się z kontraktu.

PRAWO KONTAKÓW

W przypadku zakupu nieruchomości, wynajmu lokalu czy też podpisywaniu ważnych kontraktów handlowych nieodzowna jest pomoc takiej osoby jak radca prawny czy adwokat.

Kancelaria prawna Ewa Draga-Buchta z Katowic zajmuje się przygotowywaniem oraz opiniowaniem umów dla najróżniejszych branż, między innymi energetyki, turystyki, bankowości czy związanych z obrotem nieruchomościami. Ponadto, sporządzamy także regulaminy działalności i dochodzimy odszkodowań.